CREDO BANKA

CREDO BANKA - Hrvatska banka

  • Banka

CREDO BANKA d.d.

CREDO BANKA
21 000 Split, Z. Frankopanska 58
Tel.: +385 21/380 655
Telefaks: +385 21/380 682, 380 685
SWIFT: CDBS HR 22
VBB 2491005
http://www.credobanka.hr

Uprava

Šime Luketin – predsjednik, Mato Mišić

Nadzorni odbor

Boris Barač – predsjednik, Mirko Vuković, Dražen Bilić

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Mirko Vuković 31,93
2. Boris Barač 24,17
3. Kvarner Vienna Insurance Group d.d. 6,66
4. Kapitalni fond d.d. 4,83
5. Simag d.o.o. 4,66
6. Marko Vuković 4,49
7. Alkom d.o.o. 4,18

Revizor

Kalibović i Partneri d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.321.104
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.321.104
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 189.048
Dobit/gubitak tekuće godine 3.401

Credo banka d.d. Split osnovana je u prosincu 1993. god., kao banka u potpuno privatnom vlasništvu. Od osnivanja Banke broj privatnih dioničara je iz godine u godinu rastao, te nakon trinaest godina postojanja Banke, s 31.12.2006. godine bilježi 40 vlasnika dionica Banke.

Sjedište Banke je u Splitu u vlastitoj poslovnoj zgradi u Poslovnom centru Poljud II, Zrinjsko-Frankopanska 58.

Credo Banka u svom sastavu ima 6 podružnica: Sinj, Rijeka, Zagreb, Slavonski Brod i Opuzen i Trogir te 9 poslovnica, od kojih su 2 u Splitu (poslovnica Poljud u vlastitoj poslovnoj zgradi, te izdvojena poslovnica Sv. Klara u širem centru grada), poslovnice koje su u sastavu gore navedenih podružnica, te poslovnice u Matuljima, Novalji i Trogiru.

Banka CREDO BANKA 24.9.2020

CREDO BANKA